V Međunarodni Simpozijum "Agrosym 2014"

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 2014-04-30 23:00:00
Рок за пријаву учешћа 2014-09-01 23:00:00
Рок за достављање радова 2014-07-30 23:00:00
Почетак конференције 2014-09-25 09:00:00
Завршетак конференције 2014-09-28 22:00:00